image banner
Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh nghiên cứu, học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Lượt xem: 227

Ngày 04/12/2023, Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh tổ chức cho đảng viên, công chức, người lao động học tập Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII.

anh tin bai

Đảng viên, công chức, người lao động Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh học tập Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII

Tại hội nghị các đại biểu được nghe các đồng chí Lãnh đạo Trung ương phổ biến, quán triệt thực hiện các Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII, đó là: Nghị quyết về Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết về Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết về Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Báo cáo Tổng kết 10 năm hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Qua học tập các chuyên đề, đảng viên, công chức, người lao động Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh đã nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới của các Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên và thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao./.

Thanh Tuấn

1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 749
  • Trong tuần: 3,639
  • Tất cả: 2,648,516
Đăng nhập