image banner
Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2024
Lượt xem: 394

Thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022. Ngày 29/12/2023, Công đoàn và Cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị công chức người lao động để đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan Ban Dân tộc tỉnh trong năm 2023, triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị đã kiểm điểm việc tham mưu, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức và người lao động năm 2023; kiểm điểm việc thực hiện quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; đánh giá tổng kết phong trào thi đua năm 2023; đánh giá kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023; tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2024; thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý sử dụng tài sản công năm 2024; bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2025.

Năm 2023, Công đoàn Công chức, viên chức tỉnh Lào Cai đã tặng Giấy khen cho Công đoàn Ban Dân tộc tỉnh hoàn thành tốt toàn diện nhiệm vụ, tặng Giấy khen cho 01 đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng Giấy khen cho Hội Chữ thập đỏ Ban Dân tộc tỉnh và 01 cá nhân. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 04 cá nhân; trao tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 04 tập thể và 27 cá nhân. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc đã tặng Giấy khen cho 01 Tổ Công đoàn và 02 đoàn viên công đoàn có thành tích suất xắc trong năm 2023.

anh tin bai

Trao Giấy chứng nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân

anh tin bai

Trao tặng Giấy khen cho công đoàn viên xuất sắc

anh tin bai

Ký kết giao ước thi đua giữa các phòng chuyên môn thuộc Ban

anh tin bai

Chú thích ảnh

Hội nghị bầu Ban Thanh tra nhân dân

Tại Hội nghị các công chức, người lao động đã dân chủ, thẳng thắn, thảo luận, trao đổi, góp ý về vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cá nhân mỗi công chức, người lao động trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đề ra các biện pháp, giải pháp để triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu Hội nghị năm 2024 đã đề ra.

Thanh Tuấn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập