image banner
Ban Dân tộc tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức đánh giá kết quả phối hợp công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Lượt xem: 199

 

 

Ngày 02/01/2024, Ban Dân tộc tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lý Thị Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Nông Đức Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và công chức của hai cơ quan.

 
anh tin bai

Đại biểu tham dự Hội nghị

Trong năm 2023, hai cơ quan đã phối hợp tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 25/9/2023 về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023 - 2030; phối hợp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 01/7/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới; phối hợp triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; nắm bắt tình hình đời sống, thực hiện an sinh xã hội, an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thường xuyên trao đổi những nội dung liên quan đến công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; phối hợp tuyên truyền cho nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

anh tin bai
Các đại biểu thảo luận

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận làm rõ hơn những kết quả đạt được trong thời gian qua; bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp; thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp công tác năm 2024 của hai cơ quan, đó là: Nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng, đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh; thường xuyên cập nhật trao đổi thông tin tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời phản ánh và tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách dân tộc; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; theo dõi, đôn đốc thực hiện chế độ chính sách cho người có uy tín, phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện các giải pháp ngăn chặn tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc; ..v.v.

anh tin bai
                                                                               Lãnh đạo hai cơ quan ký Kế hoạch phối hợp công tác năm 2024.

Nguyễn Tuyên

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập