image banner
Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 171

Ngày 30/9/2022, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với huyện Bảo Yên tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nông Đức Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo và công chức Ban Dân tộc tỉnh; Thường trực Huyện uỷ, UBND và lãnh đạo các phòng chuyên môn huyện Bảo Yên; Lãnh đạo và công chức Phòng Dân tộc các huyện, thị xã, Văn phòng UBND &HĐND thành phố Lào Cai.

anh tin bai

Đồng chí Nông Đức Ngọc – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh khai mạc hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2022, ngành Dân tộc đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện công tác dân tộc: Ban hành các Chỉ thị, xây dựng các kế hoạch chiến lược về thực hiện công tác dân tộc; đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022; xây dựng kkế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cùng dân tộc thiểu số năm 2023; triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tham mưu cho UBND tỉnh giao nhiệm vụ các sở, ngành theo chức năng được phân công ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư 02/2022/TT-UBND của Ủy ban Dân tộc. Tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và  Nhàn nước…

anh tin bai

Đ/c Mã Én Hằng – Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh thông qua báo cáo kết quả công tác dân tộc 9 tháng đâu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Tại Hội nghị các đại biểu đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, nhất là triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các ý kiến của đại biểu đã được Ban Dân tộc tỉnh giải đáp, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện.

anh tin bai
anh tin bai

Các đại tham gia ý kiến tại Hội nghị

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Văn Bảo - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh chia sẻ những ý kiến để các địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nông Đức Ngọc yêu cầu ngành công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh, chủ động việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, tăng cường trao đổi với các phòng chuyên thuộc Ban để tham mưu thực hiện đạt kết quả cao. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai trên địa bàn. Chủ động nắm tình hình đồng bào, tình hình hoạt động tôn giáo, công tác xây dựng nông thôn mới./.

Đỗ Ngọc Tuyền

1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 166
  • Trong tuần: 166
  • Tất cả: 2,301,382
Đăng nhập