image banner
Nông Đức Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 808

Họ và tên khai sinh: Nông Đức Ngọc

Ngày sinh: 16/8/1963

Quê quán: Khánh Thiện - Huyện Lục Yên - Tỉnh Yên Bái

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chính trị

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Ngày vào Đảng: 27/12/1994

Điện thoại cơ quan: 02143 824 912;   DĐ 0966 377 168

Chức vụ: Trưởng Ban Dân tộc

Hộp thư điện tử cá nhân: ndngoc-bdt@laocai.gov.vn

  * Nhiệm vụ:

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các nhiệm vụ của Ban Dân tộc tỉnh;

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

+ Chủ tài khoản của cơ quan;

+ Chỉ đạo, phụ trách Thanh tra Ban;

+ Chủ tịch các Hội đồng của cơ quan;

+ Chỉ đạo công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; Công tác thi đua khen thưởng; Công tác tài chính; Công tác thanh tra; Chính sách dân tộc;

+ Tham gia các Ban chỉ đạo do Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh phân công (Có bảng phân công nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Ban kèm theo);

+ Chỉ đạo chung nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh Lào Cai (gọi tắt là Ban Chỉ đạo NQ88);

+ Tham gia Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định của UBND tỉnh và tham gia Tổ công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Si Ma Cai;

+ Phụ trách, giúp đỡ xã Bản Xèo, huyện Bát Xát xây dựng Nông thôn mới do UBND tỉnh phân công;

+ Tổ trưởng tổ công tác Tôn giáo của tỉnh tại huyện Bát Xát;

+ Làm chủ tịch Hội đồng kiểm kê tài sản; Hội đồng kiểm kê quỹ của cơ quan;

+ Ký các văn bản thuộc lĩnh vực, nội dung trực tiếp phụ trách;

- Trực tiếp sinh hoạt Đảng và chuyên môn tại Thanh tra Ban.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 103
  • Trong tuần: 103
  • Tất cả: 2,301,319
Đăng nhập