image banner
Nguyễn Văn Bảo - Phó Trưởng Ban
Lượt xem: 497

Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN BẢO                           

Ngày sinh: 15/9/1966

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Quê quán: Xã Vũ Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng

Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp

Ngày vào Đảng: 03/02/2000

Điện thoại liên lạc: CQ 0214.3820239; DĐ: 0913287747

Hộp thư điện tử: nvbao-bdt@laocai.gov.vn

* Nhiệm vụ

Giúp Trưởng ban chỉ đạo trực tiếp một số nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo, phụ trách phòng Chính sách Dân tộc;

- Tham mưu trực tiếp nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh Lào Cai (gọi tắt là Ban Chỉ đạo NQ88);

- Giúp Trưởng Ban theo dõi và trực tiếp làm Tổ trưởng tổ làm nhiệm vụ khẩn cấp về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Lào Cai của cơ quan;

- Tham mưu công tác đối ngoại, Hợp tác quốc tế;

- Theo dõi, phụ trách công tác sưu tầm, bảo tồn truyền thống lịch sử, văn hóa các dân tộc; công tác môi trường;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo Quyết định của UBND tỉnh (Có bảng phân công nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Ban kèm theo);

- Theo dõi các huyện Bát Xát, Sa Pa, Thành phố Lào Cai;

- Tham gia các Hội đồng của cơ quan;

 - Xử lý văn bản đến khi Trưởng ban đi vắng (theo phân công).

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực, nội dung trực tiếp phụ trách và các văn bản khác do Trưởng Ban giao và ủy quyền;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công;

- Được ký ủy quyền của chủ tài khoản và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công;

- Trực tiếp sinh hoạt Đảng và chuyên môn tại phòng Chính sách Dân tộc.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 121
  • Trong tuần: 121
  • Tất cả: 2,301,337
Đăng nhập