image banner
Trang bị thêm điều kiện để người nghèo, cận nghèo tiếp cận cuộc sống số
Lượt xem: 281
anh tin bai

Ngày 28/10/2022 Bộ Thông tin và truyền thông ban hành Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021, trong đó, có quy định về việc hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh.

Đối tượng được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh là hộ nghèo, hộ cận nghèo. Điều kiện được hỗ trợ: Hộ gia đình chưa được hỗ trợ máy tính bảng từ Chương trình hoặc thiết bị học tập trực tuyến (máy tính bảng, máy tính để bàn, máy tính xách tay) thuộc Chương trình “Sóng và máy tính cho em” (tính đến thời điểm Bộ Thông tin và Truyền thông phân bổ số lượng điện thoại thông minh cho các địa phương); Hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách nhận hỗ trợ.

Tiêu chí ưu tiên hộ gia đình được nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh theo thứ tự: Hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách người có công với cách mạng; Hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách xã hội; Hộ nghèo; Hộ cận nghèo.

Chương trình hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh thông qua doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho hộ gia đình theo một trong hai hình thức sau: (1) Hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh kết hợp với hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất cho hộ gia đình; (2) Hỗ trợ bằng tiền, mức hỗ trợ là 500.000 đồng/hộ;

Thông tư quy định cụ thể nguyên tắc, cách thức phân bổ điện thoại thông minh cho các địa phương; Hồ sơ hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh và dịch vụ viễn thông công ích…

Đây là cơ hội cho người nghèo, cận nghèo được tiếp cận và thực hiện chuyển đổi số, thụ hưởng cuộc sống số theo kịp sự phát triển chung của xã hội.

Mã Én Hằng

Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 117
  • Trong tuần: 3,547
  • Tất cả: 2,466,051
Đăng nhập