image banner
Lào Cai hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù từ ngày 01/01/2023
Lượt xem: 192
HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 07/12/2022 Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết trên được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa diễn ra trong 02 ngày, ngày 6-7/12/2022.

Theo đó, đối tượng áp dụng là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi, người dân tộc có khó khăn đặc thù (dân tộc BốY, dân tộc Lô Lô...) đang thường trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai chưa được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định.

Mức hỗ trợ cụ thể như sau: (1). hỗ trợ cho người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi là 50% mức đóng bảo hiểm y tế; (2). hỗ trợ cho người dân tộc có khó khăn đặc thù (dân tộc BốY, dân tộc Lô Lô...) là 100% mức đóng bảo hiểm y tế; (3). Người thuộc đối tượng được hưởng nhiều mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Mức hỗ trợ trên được thực hiện từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2025. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh.

anh tin bai

Chính sách BHYT góp phần giúp đồng bào DTTS tiếp cận các dịch vụ y tế, nâng cao sức khỏe. Ảnh Trọng Bảo

Liên quan đến hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XV, HĐND tỉnh Lào Cai đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2022 quy định mức chi hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế ho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đó quy định: Hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế (ngoài 70% mức đóng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định tại điểm b Khoảng 1 Điều 8 Nghị định số 146/2012/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế) cho đối tượng người thuộc gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó hàng năm, tỉnh Lào Cai đã thực hiện hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 8.000 đối tượng hộ cận nghèo.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai

Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 353
  • Trong tuần: 3,783
  • Tất cả: 2,466,287
Đăng nhập