image banner
Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, ký giao ước năm 2021
Lượt xem: 355

Ngày 25/01/2021, Khối thi đua Tham mưu tổng hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và ký giao ước thi đua năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nông Đức Ngọc – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh – Trưởng khối Tham mưu tổng hợp; lãnh đạo các Sở, ngành thuộc khối Tham mưu tổng hợp.

Đ/c Nông Đức Ngọc – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh – Trưởng khối Tham mưu tổng hợp phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Thông qua kết quả chấm điểm thi đua năm 2020 của các cơ quan; Báo cáo quyết toán thu chi kinh phí của Khối năm 2020; Bỏ phiếu suy tôn đơn vị Lá cờ đầu của Khối; năm 2020 các đơn vị thành viên Khối tham mưu tổng hợp đã phát động cán bộ, công chức và người lao động thực hiện tốt các quy định về thi đua, khen thưởng của các cấp, các ngành; ban hành Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2020; phát động phong trào thi đua toàn diện với khẩu hiệu “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Khối Tham mưu tổng hợp quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”; phát động thi đua chào mừng 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 – 01/10/2021); tổ chức thành công giải thể thao khối.

Lãnh đạo các Sở, ban, ngành Khối Tham mưu tổng hợp dự Hội nghị

Trưởng khối thi đua đã xây dựng và ban hành kế hoạch tự kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Các đơn vị đã thực hiện tự kiểm tra, đánh giá kết quả đạt được và chỉ ra tồn tại, hướng khắc phục cho năm tới. Công tác xét công nhận sáng kiến được thực hiện theo đúng quy định. Những sáng kiến xuất sắc đã được Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở trình lên Hội đồng sáng kiến cấp trên xem xét, công nhận.

Hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020, các cơ quan Khối tham mưu tổng hợp đã tổ chức đăng ký thi đua cho các tập thể, cá nhân theo đúng quy định; Ký kết giao ước thi đua; Đăng ký thi đua với Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.

Đ/c Nông Đức Ngọc – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và Đ/c Giàng Thị Bằng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2020

Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, Khối tham mưu tổng hợp luôn quan tâm đến công tác khen thưởng, kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua với công tác khen thưởng, kịp thời phát hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến và đề nghị khen thưởng, qua đó công tác khen thưởng đã góp phần động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo các cơ quan ký Giao ước thi đua năm 2021

Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức bàn giao nhiệm vụ Trưởng khối cho Sở Nội vụ để tiếp tục duy trì các hoạt động của khối thi đua Tham mưu tổng hợp.

Đặng Văn Hiện

1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập