image banner
Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai phát động Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2024)
Lượt xem: 50

Để động viên công chức và người lao động trong ngành công tác dân tộc tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước được UBND tỉnh giao năm 2024, đồng thời cổ vũ, động viên và khơi dậy lòng tự hào, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của công chức, người lao động ngành công tác dân tộc; nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan công tác dân tộc trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2024), với khẩu hiệu “Công chức và người lao động ngành công tác dân tộc tỉnh Lào Cai thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2024).

Nội dung thực hiện thi đua:

- Đẩy mạnh việc tự giác đi đầu, gương mẫu của công chức và người lao động, đặc biệt là đồng chí lãnh đạo, quản lý trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho công chức và người lao động trong ngành; quán triệt thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, nâng cao tinh thần tự học và hiệu quả công việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng và chống tham nhũng trong mọi hoạt động. Mỗi công chức và người lao động không ngừng nâng cao ý thức bảo vệ tài sản công, sử dụng hợp lý các vật tư, trang thiết bị được giao quản lý, sử dụng; giữ gìn trật tự, an toàn công sở và môi trường xung quanh nơi làm việc; xây dựng nếp sinh hoạt lành mạnh, tiến bộ.

- Tham mưu thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025, và các đề án, chính sách do cơ quan làm thường trực; tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV - năm 2024. Chủ động nắm chắc tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để có biện pháp xử lý, giải quyết, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác dân tộc, triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc.

Phong trào thi đua lập thành tích được thực hiện từ ngày 10/4/2024 đến ngày 31/5/2024, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thúc đẩy Công chức và người lao động ngành công tác dân tộc tỉnh Lào Cai phát huy sức mạnh tổng hợp, tinh thần tự giác, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành công tác dân tộc và của địa phương năm 2024./.

Kim Hồng

1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập