image banner
Ban Chỉ đạo Phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tỉnh Lào Cai họp đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 124

Ngày 23/02/2023, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tỉnh Lào Cai tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nông Đức Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tỉnh chủ trì cuộc họp; cùng tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

anh tin bai

Đ/c Nông Đức Ngọc - Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo  phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo, trong năm 2022 các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung tuyên truyền thực hiện pháp luật hôn nhân và gia đình gắn với thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, xoá bỏ tập tục lạc hậu; tổ chức 1.874 buổi tuyên truyền cho 152.689 lượt đại biểu là cán bộ thôn, bản, người có uy tín, thanh niên, phụ nữ, cha mẹ học sinh và người dân tại các huyện, thị xã, thành phố; 41 hội nghị tập huấn cho 1.577 lượt người tham gia về bồi dưỡng kiến thức kỹ năng tư vấn, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi hành vi về hôn nhân và gia đình, cải tạo phong tục tập quán về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống gắn với bình đẳng giới và 266 buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân. Duy trì 58 mô hình với 3.527 thành viên tham gia và xây dựng mới 17 Mô hình điểm can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn trong đồng bào DTTS tại các xã có nhiều người tảo hôn với trên 3.000 thành viên tham gia. Thực hiện tốt công tác kiểm tra việc thực hiện phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. UBND cấp xã đã xử phạt vi phạm hành chính 40 vụ đối với các trường hợp vi phạm tảo hôn, với kinh phí là 65 triệu đồng.

Cũng theo báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố trong năm 2022  trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 165 người chưa đủ tuổi kết hôn sống chung với nhau hoặc sống chung với người khác như vợ chồng (giảm 36 người so với năm 2021); trong đó dân tộc Mông: 140 người (chiếm 84,84%), dân tộc Dao: 12 người (chiếm 7,27%), dân tộc Tày: 2 người (chiếm 1,2 %), dân tộc Giáy: 2 người (chiếm 1,2%); dân tộc khác: 9 người (chiếm 5,45%); về giới tính: nam có 58 người (chiếm 35%), nữ có 107 người (chiếm 65%). Ngoài ra, các địa phương đã tuyên truyền, vận động ngăn chặn được 177 người chưa đủ tuổi kết hôn từ bỏ ý định về chung sống với nhau như vợ chồng. Toàn tỉnh có 602 phụ nữ dân tộc thiểu số dưới 18 tuổi sinh con lần đầu; trong đó phụ nữ dân tộc Mông là chủ yếu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và làm giảm số phụ nữ dân tộc thiểu số dưới 18 tuổi sinh con trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nông Đức Ngọc đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đề ra các giải pháp tập trung trong thời gian tới để đạt được mục tiêu Chỉ thị số 33-CT/TU của Tỉnh uỷ Lào Cai đến năm 2025 căn bản chấm dứt tình trạng tảo hôn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lựa chọn đúng đối tượng, nội dung, phương pháp để đạt mục tiêu đặt ra; huy động các tối đa thành phần, đối tượng trong xã hội tham gia công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và làm giảm số phụ nữ dân tộc thiểu số dưới 18 tuổi sinh con; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý; các huyện, thị xã, thành phố cần mạnh dạn điều tra đưa ra xét xử một số vụ điển hình vi phạm về tảo hôn.... Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hướng tới mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững./.

Kim Hồng

1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1,080
  • Trong tuần: 8,594
  • Tất cả: 2,548,144
Đăng nhập