image banner
Thông báo Lịch tiếp công dân của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 435

Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai thông báo lịch tiếp công dân năm 2022 như sau:

1. Lịch tiếp công dân

- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng (nếu ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc liền kề). Trong trường hợp Trưởng Ban đi vắng không thể tiếp công dân theo lịch đã định thì việc tiếp công dân sẽ ủy quyền cho phó Trưởng Ban thực hiện;

- Chánh Thanh tra và tổ tiếp công dân của Ban Dân tộc phối hợp thường trực tiếp công dân vào ngày làm việc trong tuần;

- Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày Trưởng Ban, Chánh Thanh tra, tổ tiếp công dân có trách nhiệm tổng hợp ý kiến kết luận của Trưởng Ban Dân tộc và thông báo cho công dân, các cơ quan đơn vị có liên quan hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền (nếu có).

2. Thời gian tiếp công dân

Việc tiếp tiếp công dân được thực hiện trong giờ hành chính, vào các ngày làm việc trong tuần, cụ thể:

* Chế độ mùa hè:

(Từ ngày 15/4 đến 14/10)

- Buổi sáng từ 7h30’ đến 11h30’

- Buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00’

* Chế độ mùa Đông:

(Từ ngày 15/10 đến 14/4)

- Buổi sáng từ 8h00’ đến 11h30’

- Buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’

         3. Địa điểm tiếp công dân

Nơi tiếp công dân được thực hiện tại phòng tiếp công dân Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai, Tầng I, trụ sở làm việc Khối IV, đường 30/4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (điện thoại liên hệ: 0214.3822.144).

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập