image banner
Gương điển hình: Người lãnh đạo tận tâm vì đồng bào dân tộc thiểu số
Lượt xem: 1018

Đồng chí Mã Én Hằng, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lào Cai được điều động bổ nhiệm về công tác tại Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai từ năm 2013, với cương vị là một Phó Ban Dân tộc, đồng chí luôn trăn trở phải giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển trên mọi lĩnh vực. Ngay từ khi mới về Ban đồng chí đã tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng các chính sách, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng chính sách giai đoạn mới phù hợp với thực tế, với nguyện vọng của đồng bào DTTS. 

Đồng chí chia sẻ: “mình làm công tác dân tộc, là quan tâm làm sao để đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, xóa bỏ được các tập quán lạc hậu. Vì vậy, đầu tiên là phải bám sát cơ sở, gần gũi với đồng bào, không những trao đổi, hướng dẫn, mà đồng chí luôn xác định phải học hỏi từ đồng bào, từ cơ sở. Từ đó, tổng hợp thành những ý kiến đề xuất để xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, hay các giải pháp triển khai thực hiện chính sách phù hợp.

Tặng quà gia đình khó khăn

 

Trong công việc chỉ đạo điều hành tại cơ quan đồng chí đã cùng với Ban lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều chính sách dân tộc. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổng hợp. Nhận thấy dữ liệu về dân tộc còn ở nhiều ngành, nhiều cấp, khó khăn trong việc chủ động nghiên cứu xây dựng chính sách dân tộc, đồng chí đã tìm tòi học hỏi, xây dựng Bộ dữ liệu dân tộc, phục vụ tích cực công tác quản lý. Trong khi thực hiện các nhiệm vụ, đồng chí luôn tổ chức thực hiện đầy đủ, rõ ràng, dứt điểm, đảm bảo quyền lợi của đồng bào, tạo mọi điều kiện để hỗ trợ đồng bào một cách tốt nhất trong các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, chính sách đối với người có uy tín, tích cực phối hợp với các ngành thực hiện tốt chính sách cho học sinh, chính sách bảo hiểm y tế, hỗ trợ phụ nữ sinh con đúng chính sách dân số, chính sách khám chữa bệnh cho người thuộc hộ nghèo. Cùng với các cán bộ chuyên môn trong cơ quan xác định dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù, xác định xã khu vực I, II, III, thôn đặc biệt khó khăn, triển khai bước đầu Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tuyên truyền phổ biến pháp luật, công tác bình đẳng giới… Đồng chí thường xuyên nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan trung ương, địa phương tổ chức các cuộc làm việc, hội thảo khoa học đánh giá kết quả chính sách dân tộc giai đoạn trước, xây dựng chính sách dân tộc trong giai đoạn mới, hoặc tham gia ý kiến xây dựng chính sách về khởi nghiệp, về hỗ trợ, đầu tư, về bảo tồn, phát huy ngôn ngữ dân tộc thiểu số, về giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào, về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dân tộc, về đào tạo, bồi dưỡng, phát huy nguồn nhân lực dân tộc thiểu số…

Trong khi làm việc, đồng chí luôn thường trực tinh thần giúp đỡ đồng bào, thăm hỏi, ủng hộ, quyên góp hỗ trợ khi đồng bào gặp khó khăn như xây dựng nhà ở, đưa cây giống mận tam hoa Bắc Hà, quýt Mường Khương trồng thử nghiệm tại xã Trung Chải, thường xuyên thăm hỏi động viên đội ngũ người có uy tín để họ làm tốt công tác tuyên truyền tại thôn bản, tích cực tham gia ủng hộ các chương trình hỗ trợ giúp đỡ chia sẻ với cộng đồng, tặng quà cho đồng bào, học sinh vùng cao…

Luôn hướng về vùng cao, về cơ sở để ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số là mục tiêu, là nhiệm vụ công tác của đồng chí, và cũng là mục tiêu của cơ quan công tác dân tộc, góp phần tích cực để đời sống của đồng bào ấm no, hạnh phúc.

Kim Hồng

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập