image banner
Người nữ cán bộ ngành công tác Dân tộc với mong muốn: “Gần dân, học dân để hiểu dân hơn”
Lượt xem: 721
Là một nữ cán bộ công tác trong lĩnh vực dân tộc, trong những năm qua, đồng chí Nguyễn Thị Kim Hồng - Phó trưởng phòng Tuyên truyền và Địa bàn thuộc Ban Dân tộc tỉnh luôn thấm nhuần lời dạy của Bác: Cán bộ làm công tác dân tộc phải thật sự  “Trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, phải nắm được tâm tư nguyện vọng của đồng bào để “nghe dân nói và nói dân hiểu”.

Về nhận nhiệm vụ tại Ban Dân tộc tỉnh từ những ngày đầu thành lập, đồng chí Nguyễn Thị Kim Hồng đã được cấp trên giao cho phụ trách nhiều lĩnh vực: từ công tác văn phòng đến tham mưu tổng hợp, thực hiện chính sách, chế độ cho đồng bào dân tộc và gần đây là công tác tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Lào Cai với đặc thù vốn có của một tỉnh nghèo, vùng cao, biên giới, đa dân tộc sinh sống (toàn tỉnh có 25 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 66,2 %). Mặc dù nền kinh tế - xã hội của tỉnh đã có sự phát triển vượt bậc sau 28 năm tái lập tỉnh, tuy nhiên đời sống của một bộ phận không nhỏ đồng bào các dân tộc thiểu số Lào Cai vẫn còn gặp nhiều khó khăn; cơ sở hạ tầng thiếu thốn, trình độ dân trí không đồng đều, phong tục tập tục lạc hậu…, vì vậy việc tiếp cận, hiểu và thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước còn nhiều hạn chế.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Thị Kim Hồng luôn luôn sâu sát cơ sở, tích cực tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, đã tạo được sự tin yêu trong đồng bào dân tộc thiểu số trong việc chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp luật của Nước CH XHCN Việt Nam, các nội quy, quy định của địa phương, tích cực lao động sản xuất,  xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng phát triển. Những việc làm cụ thể của Đồng chí trong công tác dân tộc đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, cụ thể như: Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa các chính sách của Đảng, Nhà nước cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương như: Về thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18, 56 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 40/CT-TU ngày 28/3/2014 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai”, Chỉ thị 33-CT/TU ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số …;

 Đ/c Nguyễn Thị Kim Hồng đang tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại Trường THCS xã Sử Pán, huyện Sa Pa

Bên cạnh đó, Đồng chí còn chủ động, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cơ sở như: hng năm tham mưu lãnh đạo tổ chức các hội nghị tuyên truyền về chính sách dân tộc, các quy định về pháp luật cho Trưởng thôn, bản, người có uy tín, thanh niên, phụ nữ và người dân trong đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền vận động nhân dân tích cực bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, vận động bà con không xuất cảnh trái phép; giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn để các em tiếp tục nâng bước tới trường…. Với phương châm gần dân, học dân, hiểu dân có trách nhiệm với dân, trong quá trình công tác, đồng chí Hồng không chỉ tuyên truyền mà còn tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, tích cực tuyên truyền hội viên giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, Đồng chí còn thường xuyên phối hợp với các đồng nghiệp làm tốt công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện những vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, vấn đề di cư tự do tại các địa phương. Từ đó, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần mang lại sự bình yên trong khu vực đồng bào dân tộc sinh sống.

Hiểu rõ những khó khăn, thử thách đối với cán bộ làm công tác tuyên truyền và địa bàn trong Ngành Dân tộc, Chị luôn chủ động trong việc bám nắm tình hình cơ sở, tuyên truyền vận động thực hiện các chính sách về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, nhất là những khu vực trọng điểm phức tạp để công tác tuyên truyền cho đồng bào đạt hiệu quả cao nhất. Nhờ sâu sát cơ sở kết hợp với việc tuyên truyền tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc kịp thời và đúng quy trình, những năm qua, Đồng chí luôn tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân, góp phần giúp người dân tháo gỡ và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng vững mạnh. 

Rất bình dị trong đời thường, nhưng đầy trách nhiệm và tận tụy hết mình trong công việc; đồng chí Nguyễn Thị Kim Hồng thực sự là một người cán bộ, đảng viên gương mẫu, là một tấm gương tiêu biểu cho đồng chí, đồng nghiệp công tác trong ngành Dân tộc tỉnh Lào Cai học tập và noi theo./.

Ngọc Lan -Tuyên truyềnThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập