image banner
Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TU và Kế hoạch số 158/KH-TU tại một số xã huyện Bắc Hà
Lượt xem: 827
Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-BDV ngày 08/3/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về  kiểm tra triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TU ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai gắn với Đề án số 498 của Thủ tướng Chính phủ về giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2025; Kế hoạch số 158/KH-TU ngày 26/7/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về vận động nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu giai đoạn 2018 – 2020. 

Ngày 19/3/2019, đồng chí Nông Đức Ngọc, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đi kiểm tra tại xã Nậm Mòn, xã Thải Giàng Phố và huyện Bắc Hà. Đi cùng đoàn kiểm tra, có các đồng chí Trưởng, Phó phòng chuyên môn của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc tỉnh.

 

Đ/c Nông Đức Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm việc với xã Nậm Mòn,
Thải Giàng Phố và huyện Bắc Hà

Qua kiểm tra 2 xã Nậm Mòn, Thải Giàng Phố và huyện Bắc Hà cho thấy: Cấp ủy, chính quyền địa phương đã tăng cường các giải pháp chỉ đạo điều hành đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao chủ động tham mưu, thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai, Kế hoạch số 158/KH-TU một cách kịp thời đã góp phần ngăn chặn giảm tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, giảm tình trạng để người chết lâu ngày trong nhà, giảm thách cưới cao trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về ý thức chấp hành pháp luật.

Tuy nhiên trong 3 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện tình trạng đi lao động trái pháp luật tại Trung Quốc vẫn gia tăng do mức thu nhập cao; tình trạng tảo hôn còn xảy ra 20 trường hợp tại một số xã.

Tại buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng chí Nông Đức Ngọc, Trưởng Đoàn công tác đã trao đổi và đề nghị UBND huyện Bắc Hà, xã Nậm Mòn, Thải Giàng Phố huyện Bắc Hà tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung như sau: UBND huyện, xã tập trung tuyên truyền Chỉ thị 33-CT/TU ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy; Quyết định 1679/QĐ-UBND ngày 05/6/2018; tạo sự chuyển biến tích cực trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; sự phối hợp của các cấp các ngành trong xử lý vi phạm tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Đấu tranh kiên quyết hơn với tảo hôn, ngăn chặn sớm trong trường học, giao cho đoàn thanh niên tuyên truyền, vận động, theo dõi; phát huy vai trò của người có uy tín, ông mai, bà mối trên địa bàn toàn huyện; tăng cường nắm bắt tình hình di dịch cư tự do, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, xuất cảnh lao động trái phép…Tiếp tục pháp huy các tổ chức xã hội trong việc tuyên truyền, vận động phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, cải tạo phong tục tập quán lạc hậu trong tang ma, cưới xin; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 33, để làm sao công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống thực hiện đạt hiệu quả; bố trí kinh phí cho các đơn vị để triển khai thực hiện Đề án 498, Chỉ thị 33-CT/TU; thực hiện khai sinh kịp thời cho trẻ em theo đúng quy định của Nhà nước.

Kim Hồng

 

1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập