image banner
DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ
Lượt xem: 2406

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC TỈNH LÀO CAI

 

Ban Dân tộc

contact-bdt@laocai.gov.vn

I

Các phòng thuộc Ban

 

1

Văn phòng

vanphong-bdt@laocai.gov.vn  

2

Phòng Chính sách Dân tộc

phongcsdt-bdt@laocai.gov.vn  

3

Phòng Tuyên truyền và Địa Bàn

phongttdb-bdt@laocai.gov.vn  

4

Thanh tra

thanhtra-bdt@laocai.gov.vn  

II

Cá nhân

 

1

Nông Đức Ngọc

Trưởng Ban

ndngoc-bdt@laocai.gov.vn

2

Lý Seo Vảng

Phó trưởng Ban

lsvang-bdt@laocai.gov.vn

3

Nguyễn Văn Bảo

Phó trưởng Ban

nvbao-bdt@laocai.gov.vn

4

Trần Phùng

Phó trưởng Ban

tphung-bdt@laocai.gov.vn

5

Sần Tuấn Anh

Chánh Văn phòng

stanh-bdt@laocai.gov.vn

6

Nguyễn Đức Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

ndtuan-bdt@laocai.gov.vn

7

Đinh Thị Bích Hường

Chuyên viên Văn phòng

dtbhuong-bdt@laocai.gov.vn

8

Đỗ Ngọc Tuyền

Chuyên viên Văn phòng

dntuyen-bdt@laocai.gov.vn

9

Vũ Thị Thu Hà

Kế toán

vttha-bdt@laocai.gov.vn

10

Trần Thái Nghĩa

Trưởng phòng Chính sách DT

ttnghia-bdt@laocai.gov.vn

11

Trần Thị Ngọc Quỳnh

Phó Trưởng phòng Chính sách DT

ttnquynh-bdt@laocai.gov.vn

12

Nguyễn Thị Phương Lan

Chuyên viên phòng Chính sách DT

ntplan-bdt@laocai.gov.vn

13

Nguyễn Văn Tuyên

Chuyên viên phòng Chính sách DT

nvtuyen-bdt@laocai.gov.vn

14

Hà Xuân Mai

Chuyên viên phòng Chính sách DT

hxmai-bdt@laocai.gov.vn

15

Đinh Thị Ngọc Ánh

Chuyên viên phòng Chính sách DT

dtnanh-bdt@laocai.gov.vn

16

Phạm Văn Dũng

Chuyên viên phòng Chính sách DT

pvdung-bdt@laocai.gov.vn

17

Đinh Thị Ngọc Lan (1971)

Chuyên viên phòng Chính sách DT

ntnlan-bdt@laocai.gov.vn

18

Trần Văn Lâm

Trưởng phòng Tuyên truyền & ĐB

tvlam-bdt@laocai.gov.vn

19

Nguyễn Thị Kim Hồng

Phó Trưởng phòng Tuyên truyền & ĐB

ntkhong-bdt@laocai.gov.vn

20

Đinh Thị Ngọc Lan (1969)

Chuyên viên phòng Tuyên truyền & ĐB

dnlan-bdt@laocai.gov.vn

21

Lục Quang Vinh

Chuyên viên phòng Tuyên truyền & ĐB

lqvinh-bdt@laocai.gov.vn

22

Trương Thị Hải Đường

Chuyên viên phòng Tuyên truyền & ĐB

tthduong-bdt@laocai.gov.vn

23

Trần Văn Hùng

Chánh Thanh tra

tvhung-bdt@laocai.gov.vn

24

Dì Thị Chung

Phó Chánh Thanh tra

dtchung-bdt@laocai.gov.vn

25

Ngô Văn Thứ

Thanh tra viên

nvthu-bdt@laocai.gov.vn

26

Nguyễn Thị Hồng

Thanh tra viên

nthong-bdt@laocai.gov.vn

 27 Cư Seo Vần  Chuyên viên csvan-bdt@laocai.gov.vn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 310
  • Trong tuần: 5,432
  • Tất cả: 2,555,220
Đăng nhập