image banner
Lào Cai: Ban hành Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG
Lượt xem: 136
Ngày 19/4, tại Kỳ họp thứ IV, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua Nghị quyết về Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 -2025 (Chương trình MTQG ); Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Kỳ họp thứ IV, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Việc ban hành các Nghị quyết là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương lập kế hoạch vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm để thực hiện chương trình. Qua đó, bảo đảm việc phân bổ nguồn vốn công bằng, minh bạch, khách quan… tăng tính chủ động cho các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đây cũng là căn cứ pháp lý để quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện việc đầu tư trung hạn hàng năm.

Nghị quyết được ban hành bảo đảm tương quan hợp lý giữa việc phát triển các huyện, thị xã, thành phố, các địa phương với việc ưu tiên hỗ trợ các xã biên giới, vùng DTTS và các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, góp phần thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế, thu nhập và mức sống dân cư giữa các vùng.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 540
  • Trong tuần: 4 975
  • Tất cả: 2164815
Đăng nhập