image banner
BAN DÂN TỘC TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS&MN NĂM 2022
Lượt xem: 53

Ngày 03/8/2022, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022. Tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; đại diện các sở: Giao thông vận tải - Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng HĐND&UBND thành phố Lào Cai; các phòng chuyên môn của Ban Dân tộc tỉnh. Tại điểm cầu các địa phương có đại diện các đơn vị cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Dân tộc tỉnh đã giới thiệu khái quát Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình của Trung ương và của tỉnh. Ban Dân tộc tỉnh xác định Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn I: 2021 - 2025) là chủ trương, chính sách quan trọng, có tác động sâu rộng, trực tiếp và toàn diện đến mọi mặt đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS. Vì vậy, cần thực hiện thường xuyên, liên tục, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chương trình MTQG với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh...

anh tin bai

Đại diện UBND xã Hợp Thành tham gia thảo luận tại hội nghị

Các địa phương đã tập trung thảo luận nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác lập kế hoạch; triển khai thực hiện Thông tư 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Uỷ Ban Dân tộc; Chi tiết từng nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần. Cụ thể, các địa phương đề nghị tỉnh cần tiếp tục có các văn bản hướng dẫn cụ thể, trình tự triển khai đối với các tiểu dự án để cơ sở có căn cứ thực hiện thống nhất, đúng quy định….

Kết luận hội nghị, Đ/c Nông Đức Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đề nghị các địa phương cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung, chủ trương chính sách, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc triển khai Chương trình MTQG. Đồng thời, tăng cường công tác trao đổi, phối hợp giữa các cấp, các ngành để kịp thời nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn để đảm bảo việc triển khai chương trình MTQG hiệu quả, sớm đưa chính sách đến với người dân.

Nguyễn Tuyên

Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 522
  • Trong tuần: 4 957
  • Tất cả: 2164797
Đăng nhập