image banner
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh tổng kết nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 311
Chiều 13/12, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; thường trực, thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh.Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với các huyện, thành phố, thị xã.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt về công tác cải cách hành chính, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, tác động tích cực đến hành động của chính quyền các cấp, góp phần từng bước nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội trong năm.

Cơ quan thường trực đã chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo để các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện với mục tiêu nâng cao các chỉ số PAPI; SIPAS; PAINDEX và hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

Đến thời điểm này, 3 cấp tỉnh, huyện, xã có tổng số 1.972 thủ tục hành chính; trong năm đã thực hiện phê duyệt danh mục 929 thủ tục hành chính, cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết so với quy định của Trung ương (đạt 47% thủ tục hành chính toàn tỉnh); thực hiện cắt giảm thời gian với hơn 50.000 lượt hồ sơ, tiết kiệm cho người dân, doanh nghiệp khoảng 60 tỷ đồng.

Toàn tỉnh đã tích hợp 1.374/1.761 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ cung cấp dịch công trực tuyến mức độ 3, mức

anh tin bai

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với các huyện, thành phố, thị xã.

Công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, kịp thời, thống nhất. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến, kịp thời phát hiện và xử lý các văn bản ban hành chưa phù hợp, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước ở địa phương. Công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin có nhiều đổi mới giúp công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số góp phần từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong toàn hệ thống chính trị, tạo sự minh bạch trong việc cung cấp các dịch vụ công đến người dân, thúc đẩy cải cách hành chính.

anh tin bai

Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh phát biểu ý kiến

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã nêu ý kiến về: Làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính một số cơ quan, đơn vị; một số phần mềm dùng chung, chuyên ngành chưa đồng bộ, việc nâng cấp, cập nhật còn chậm, chưa đáp ứng đủ các chức năng theo quy định, chưa thuận tiện cho người sử dụng..Đồng thời tập trung phân tích nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong việc đánh giá các chỉ số cải cách hành chính, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; việc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính; khó khăn trong chia sẻ dữ liệu dùng chung...

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường phát biểu chỉ đạo.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương cần quyết tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; các sở, ngành có liên quan phối hợp tham mưu UBND tỉnh cơ chế, chính sách về cải cách hành chính; các cơ quan tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là vai trò của người đứng đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính phải gắn với hoạt động chuyển đổi số tạo sự đồng bộ, song song. Đồng thời phải có sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành từ trên xuống dưới.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương sớm tham mưu, ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 gắn với việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, quyết tâm phấn đấu đưa Lào Cai vào top 10 trong bảng xếp hạng bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của quốc gia. Tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách thể chế; tổ chức, sắp xếp bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả; rà soát, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính một số lĩnh vực. Tập chung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; hoàn thiện phần mềm điện tử, ứng dụng; quy hoạch về dữ liệu, mạng chuyên dùng; chia sẻ dữ liệu dùng chung. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm trong triển khai giải quyết thủ tục hành chính; quyết tâm hạ tỷ lệ giải quyết chậm, muộn hồ sơ, thủ tục của Trung tâm dưới 2%....

Đối với công tác thông tin, truyền thông, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn thường xuyên cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí về cải cách hành chính; các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, phản ánh thực chất công tác cải cách hành chính.

Theo Báo Lào Cai điện tử

1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 337
  • Trong tuần: 5,459
  • Tất cả: 2,555,247
Đăng nhập