image banner
Tổng số: 292
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
146/KH-UBND 17/03/2023 Kế hoạch Hành động thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 2
Tải về 0
149/KH-UBND 17/03/2023 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 2
Tải về 0
131/KH-UBND 10/03/2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 5
Tải về 0
04/2023/QĐ-TTg 23/02/2023 Quyết định Về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Lượt xem: 16
Tải về 0
175-KH/TU 22/02/2023 Kế hoạch tổ chức cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023
Lượt xem: 15
Tải về 0
177-KH/TU 22/02/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ lên thăm Lào Cai
Lượt xem: 20
Tải về 0
84/KH-UBND 10/02/2023 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023.
Lượt xem: 14
Tải về 0
73/KH-UBND 09/02/2023 Kế hoạch Thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2023
Lượt xem: 12
Tải về 0
77/KH-UBND 09/02/2023 Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Lượt xem: 13
Tải về 0
80/KH-UBND 09/02/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Lào Cai năm 2023.
Lượt xem: 14
Tải về 0
12345678910...