Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng thôn, bản tiêu biểu bảo tồn Kiến trúc, Văn hóa truyền thống Dân tộc Bố Y; Dân tộc Phù Lá (Xá Phó), theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 30/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 30 tháng 5 năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng thôn, bản tiêu biểu bảo tồn Kiến trúc, Văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số rất ít người theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg, ngày 30/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 – 2025 được triển khai xây dựng tại thôn Lao Hầu, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương; thôn An Thành, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai. Đoàn kiểm tra do đồng chí Mã Én Hằng, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm trưởng đoàn, cùng tham gia có các đồng chí Lãnh đạo UBND thành phố Lào Cai, UBND huyện Mường Khương, các xã thụ hưởng dự án.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hiện trường và đánh giá Chủ đầu tư, nhà thầu thi công trong quá trình triển khai thực hiện dự án đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn với điều kiện hiện nay như giá cả thị trường biến động lớn, dịch covid -19 diễn biến phức tạp, song với sự quyết tâm cao Chủ đầu tư, nhà thầu thi công vẫn duy trì hoạt động xây dựng các dự án đến nay ước đạt 70% giá trị khối lượng, đồng thời dự báo công trình sẽ hoàn thành vượt kế hoạch khoảng 20 ngày.

Hiện trường công trình bảo tồn kiến trúc truyền thống Dân tộc Bố Y, tại thôn Lao Hầu,

 xã Thanh Bình, huyện Mường Khương

Thay mặt đoàn kiểm tra đồng chí Mã Én Hằng, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã đề nghị nhà thầu thi công cần phối hợp chặt chễ với chính quyền địa phương, tư vấn quản lý dự án; Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công và phải đảm bảo kỹ, mỹ thuật, kịp thời phản ánh với chính quyền địa phương những vướng mắc trong quá trình triển khai thi công để có biện pháp tháo gỡ; tư vấn giám sát cần tăng cường giám sát, nghiệm thu kỹ thuật đúng yêu cầu, đảm bảo công trình được xây dựng với chất lượng và mỹ thuật cao nhất theo đúng nội dung, yêu cầu kỹ thuật dự án được duyệt.

Hiện trường công trình nhà bảo tồn kiến trúc truyền thống Dân tộc Phù Lá (Xá Phó),

 tại thôn An Thành, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai

Trần Nghĩa

1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 178
  • Trong tuần: 178
  • Tất cả: 1,758,196
Đăng nhập