image banner
Thực hiện Chương trình hành động số 348-CT/TU ngày 04 tháng 4 năm 2024 ủa Ban thường vụ tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 43/NQ-TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XVIII) về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
Số ký hiệu văn bản 253/KH-UBND
Ngày ban hành 13/05/2024
Ngày hiệu lực 13/05/2024
Trích yếu nội dung Thực hiện Chương trình hành động số 348-CT/TU ngày 04 tháng 4 năm 2024 ủa Ban thường vụ tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 43/NQ-TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XVIII) về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 253-KHUBND.pdf