image banner
Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp làn thứ tư đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 254/KH-UBND
Ngày ban hành 13/05/2024
Ngày hiệu lực 13/05/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp làn thứ tư đến năm 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Hoàng Quóc Khánh
Tài liệu đính kèm 254-KH.pdf