image banner
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Căn cước năm 2023
Số ký hiệu văn bản 2330/UBND-NC
Ngày ban hành 09/05/2024
Ngày hiệu lực 09/05/2024
Trích yếu nội dung Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Căn cước năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin, truyền thông
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2330-_1CV_tham_muu_UBND_tinh_tuyen_t20240509032952441_Signed_20240509043059433.pdf