image banner
Ban hành danh mục hồ sơ của Ủy Ban dân tộc năm 2024
Số ký hiệu văn bản 276/QD-UBDT
Ngày ban hành 08/05/2024
Ngày hiệu lực 08/05/2024
Trích yếu nội dung Ban hành danh mục hồ sơ của Ủy Ban dân tộc năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Nông Thị Hà
Tài liệu đính kèm 276-QĐ-UBDT.pdf