image banner
Kế hoạch phat động phong trào thi đua xây dựng "Hộ gia đình an toàn - thôn, bản bình yên " về an ninh trật rự trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 249/KH-UBND
Ngày ban hành 08/05/2024
Ngày hiệu lực 08/05/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch phat động phong trào thi đua xây dựng "Hộ gia đình an toàn - thôn, bản bình yên " về an ninh trật rự trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực An ninh trật tự, ATGT
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 249 -.pdf