image banner
Duy trì và nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PARINDEX) của tỉnh năm 2024
Số ký hiệu văn bản 248/KH-UBND
Ngày ban hành 07/05/2024
Ngày hiệu lực 07/05/2024
Trích yếu nội dung Duy trì và nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PARINDEX) của tỉnh năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 248-KHUBND.pdf