image banner
Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc năm 2024-2025
Số ký hiệu văn bản 533/UBDT-PC
Ngày ban hành 03/04/2024
Ngày hiệu lực 03/04/2024
Trích yếu nội dung Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc năm 2024-2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Y Thông
Tài liệu đính kèm 533--07ba-44e6-8ff6-c8de58e15366_20240404030811774.pdf