image banner
Kế hoạch triển khai thi hành Luật đất đai năm 2024
Số ký hiệu văn bản 199/KH-UBND
Ngày ban hành 04/04/2024
Ngày hiệu lực 04/04/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thi hành Luật đất đai năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Hài
Tài liệu đính kèm 199-.pdf