image banner
Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Số ký hiệu văn bản 198/KH-UBND
Ngày ban hành 04/04/2024
Ngày hiệu lực 04/04/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 198 -.pdf