image banner
Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1619/UBND-VX
Ngày ban hành 04/04/2024
Ngày hiệu lực 04/04/2024
Trích yếu nội dung Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực An ninh trật tự, ATGT
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1619-.pdf