image banner
Triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban dân tộc và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam năm 2024
Số ký hiệu văn bản 468/KH - HLHPNVN-UBDT
Ngày ban hành 21/03/2024
Ngày hiệu lực 21/03/2024
Trích yếu nội dung Triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban dân tộc và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Y Vinh Tơr - Nguyễn Thị Thu Hiền
Tài liệu đính kèm 468- UBDT 5feb-4f1f-a23c-e3705af44942_20240404100856173.pdf