image banner
Phê duyệt kết quả xếp hạng mức độ chuyển đổi số các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố năm 2023
Số ký hiệu văn bản 684/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/04/2024
Ngày hiệu lực 03/04/2024
Trích yếu nội dung Phê duyệt kết quả xếp hạng mức độ chuyển đổi số các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 684- huyển đổi số -UBND_Phe_duyet_ket_q20240403020929842_Signed_20240403032638883.pdf