image banner
Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai bổ sung năm 2024
Số ký hiệu văn bản 19/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/03/2024
Ngày hiệu lực 29/03/2024
Trích yếu nội dung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai bổ sung năm 2024
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm 19-dat_ky_20240329020240402074121663_Signed_20240402013540551.pdf