image banner
Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 21/NQ-HĐND
Ngày ban hành 02/04/2024
Ngày hiệu lực 02/04/2024
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm 21-NQ-HĐND HDND_Dau_tu_trinh_ky_220240402074408945_Signed_20240402013533395.pdf
21- Biểu.pdf