image banner
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Số ký hiệu văn bản 31/KH-LĐLĐ
Ngày ban hành 25/03/2024
Ngày hiệu lực 25/03/2024
Trích yếu nội dung Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Nguyễn Thu Phương
Tài liệu đính kèm 31-_KH_THANG_CONG_NHAN_220240325045551758_Signed_20240325045901164.pdf