image banner
Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ III năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 180/KH-UBND
Ngày ban hành 22/03/2024
Ngày hiệu lực 22/03/2024
Trích yếu nội dung Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ III năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 180- KHUBND _To_chuc_Ngay_Sa20240322102005416_Signed_20240322022533259.pdf