image banner
Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Lào Cai lần thứ IV - năm 2024.
Số ký hiệu văn bản 22/TB-BCĐ
Ngày ban hành 22/03/2024
Ngày hiệu lực 22/03/2024
Trích yếu nội dung Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Lào Cai lần thứ IV - năm 2024.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 22- Phân công nhiện vụ ĐHĐB các DTTS.pdf