image banner
Kết luận của đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban Giúp việc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai lần thứ IV năm 2024 (phiên họp lần 1)
Số ký hiệu văn bản 51/TB-VPUBND
Ngày ban hành 19/03/2024
Ngày hiệu lực 19/03/2024
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban Giúp việc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai lần thứ IV năm 2024 (phiên họp lần 1)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Hoàng Ngọc Bích
Tài liệu đính kèm 51- Thông báo ĐHDTTS.pdf