image banner
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 159/KH-UBND
Ngày ban hành 12/03/2024
Ngày hiệu lực 12/03/2024
Trích yếu nội dung Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 159-KH-UBND.pdf
159 biểu 1 (BS_CT_DT)_240311045209292291_20240312035407965_20240313083845314.xlsx
159- biểu 2 (BS_CT_DT)_20240312084706536_Signed_20240313083845345.pdf