image banner
Về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 402/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/03/2024
Ngày hiệu lực 05/03/2024
Trích yếu nội dung Về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 402 -_Kien_toan_BCD_CCHC_tinh_si20240305094048958_Signed_20240305104409248.pdf