image banner
Triển khai thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 139/NH-UBND
Ngày ban hành 03/03/2024
Ngày hiệu lực 03/03/2024
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 139.pdf