image banner
Triển khai thực hiện lĩnh vực Văn hóa thuộc Đề án số 3 “Phát triển Văn hóa tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025” - Năm 2024
Số ký hiệu văn bản 134/KH-UBND
Ngày ban hành 29/02/2024
Ngày hiệu lực 29/03/2024
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện lĩnh vực Văn hóa thuộc Đề án số 3 “Phát triển Văn hóa tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025” - Năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa, thể thao và Du lịch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 134pdf
134- biểu 1_Bieu_nhu_cau_kinh_phi_2402270320240229040413762_Signed_20240304094154689.pdf