image banner
Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Số ký hiệu văn bản 129/KH-UBND
Ngày ban hành 28/02/2024
Ngày hiệu lực 28/02/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 129.pdf