image banner
Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Số ký hiệu văn bản 131/KH-UBND
Ngày ban hành 28/02/2024
Ngày hiệu lực 28/02/2024
Trích yếu nội dung Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế - sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 131-.pdf