image banner
Phát động “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” tỉnh Lào Cai năm 2024
Số ký hiệu văn bản 130/KH-UBND
Ngày ban hành 28/02/2024
Ngày hiệu lực 28/02/2024
Trích yếu nội dung Phát động “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” tỉnh Lào Cai năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 130-_Ke_hoach_signed20240228044964720240228044707211_Signed_20240229075318876.pdf