image banner
Triển khai thực hiện Dự án: Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025” năm 2024
Số ký hiệu văn bản 123/KH-UBND
Ngày ban hành 27/02/2024
Ngày hiệu lực 27/02/2024
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Dự án: Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025” năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 123 - KH TK thực hiện DA bảo tồn- phát huy TT các dân tộcpdf
123- phụ _Phu_bieu_kinh_phi_24022601480720240227083805439_Signed_20240227095507464.pdf