image banner
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Kỳ báo cáo: từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 01 năm 2024
Số ký hiệu văn bản 77/BC-UBND
Ngày ban hành 22/02/2024
Ngày hiệu lực 22/02/2024
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Kỳ báo cáo: từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 01 năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 77-bao-cao-ctmtqg-2023.pdf
77-bieu-01.pdf
77.-2-bieu.xlsx