image banner
Tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh tháng 01 nhiệm vụ chủ yếu tháng 02 năm 2024
Số ký hiệu văn bản 65/BC-UBND
Ngày ban hành 19/02/2024
Ngày hiệu lực 19/02/2024
Trích yếu nội dung Tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh tháng 01 nhiệm vụ chủ yếu tháng 02 năm 2024
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 65-bao-cao.pdf