image banner
Hướng dẫn bổ sung thực hiện Quyết định số 28/2023 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 128/UBDT-DTTS
Ngày ban hành 19/02/2024
Ngày hiệu lực 19/02/2024
Trích yếu nội dung Hướng dẫn bổ sung thực hiện Quyết định số 28/2023 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Hướng Dẫn
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Nông Quốc Tuấn
Tài liệu đính kèm 128-huong-dan-cua-ubdt.pdf